Tjenester

Tjenester

HS Maskin & Utemiljø AS utfører blant annet følgende tjenester:

Gravetjenester

Graving, nydyrking, tomtearbeid, skogs- og adkomst veier.

Drenering

Drenering av tomter og hager, samt landbruk, åker og skogsgrøfting.

Vann/Kloakk

Vi graver for vann og kloakk, monterer kummer. ADK1- bevis.

Transporttjenester

Massetransport: Sand, grus, jord og pukk. Bortkjøring av overskuddsmasser og hageavfall.

Veibygging

Vi bygger mindre asfaltveier og plasser for private og bedrifter.

Planering

HS Maskin & Utemiljø AS utfører planering og komprimering.

Brøytetjenester

Vi utfører privat og offentlig brøyting og strøing.

Tegning

HS Maskin & Utemiljø AS utfører tegning og planlegging av hage, park og anlegg. Vi kommer med forslag og lager planer ut fra hva kunden ønsker.

Trearbeid

Vi utfører arbeid på mindre trekonstruksjoner.

Anleggsgartner

Vi utfører legging av belegningsstein. Belegningsstein er vakkert og enkelt å rengjøre, og kan pryde enhver uteplass. Legging og muring av skifer- kalibrert, råhogd, tørrmuring. Kantstein- betong og granitt. Beplantning, opparbeidelse av plen, ferdigplen. Vedlikehold – plenklipping og beskjæring.

Tømmerhogst

HS Maskin & Utemiljø AS utfører trefelling i boligstrøk og skogsrydding. Manuelltømmerhogst, framkjøring med traktor og vinsj.

Montering av apparater

Vi monterer lekeapparater, benker og elementer i parker og barnehager.

Murer

  • Naturstein
  • Betongstein
  • Tørrmuring
  • Støttemurer