Tjenester

Gravetjenester

Grunnarbeid for hus og hytte. Graving, nydyrking, tomtearbeid, skogs- og adkomst veier.

Drenering

Drenering av tomter og hager, samt landbruk, åker og skogsgrøfting.

Vann/Kloakk

Vi graver for vann og kloakk, monterer kummer. ADK1- bevis.

Anleggsgartner

Vi utfører legging av belegningsstein. Belegningsstein er vakkert og enkelt å rengjøre, og kan pryde enhver uteplass. Legging og muring av skifer- kalibrert, råhogd, tørrmuring. Kantstein- betong og granitt. Beplantning, opparbeidelse av plen, ferdigplen. Vedlikehold – plenklipping og beskjæring.

Transporttjenester

Massetransport: Sand, grus, jord og pukk. Bortkjøring av overskuddsmasser og hageavfall. Containertransport

Veibygging

Vi bygger mindre asfaltveier og plasser for private og bedrifter.

Planering

HS Maskin & Utemiljø AS utfører planering og komprimering.

Brøytetjenester

Vi utfører privat og offentlig brøyting og strøing.

Tegning

HS Maskin & Utemiljø AS utfører tegning og planlegging av hage, park og anlegg. Vi kommer med forslag og lager planer ut fra hva kunden ønsker.

Trearbeid

Vi utfører arbeid på mindre trekonstruksjoner.

Tømmerhogst

HS Maskin & Utemiljø AS utfører trefelling i boligstrøk og skogsrydding. Manuelltømmerhogst, framkjøring med traktor og vinsj.

Montering av apparater

Vi monterer lekeapparater, benker og elementer i parker og barnehager.

Muring

  • Naturstein
  • Betongstein
  • Tørrmuring
  • Støttemurer

Diverse oppdrag

Sommervedlikehold, plenklipping, feiiing.

Om oss

HS Maskin & Utemiljø AS er drevet av Hågen Storflor, som har fagbrev som anleggsgartner, ADK1 bevis, lang maskin erfaring, kurs i hagedesign og arkitektur for hager. HS Maskin & Utemiljø AS ble etablert i 2010 og er en godkjent opplæringsbedrift.